کلینیک مشاوره و روانشناسی راد

روانشناسی خانواده

این که جامعه حیاتی مستقل از افراد دارد یا اینکه چیزی جز مجموعه ای از افراد نیست از ابتدا سوال بزرگی بوده که جواب های گوناگونی به آن داده شده است. اما حداقل پس از رویکرد های سایبرنتیک و نظریه سیستم ها، خانواده را در روانشناسی میتوان همچون جامعه ای دید که شاید خودش الگو ها و حیاتی به خصوص برای خود دارد این دقیقا همان چیزی است که رویکرد های خانواده درمانی بر آن پایبندند.

کلینیک مشاوره و روانشناسی راد

اهداف روانشناسی بالینی

به عنوان یک روانشناس بالینی فرد متخصص ممکن است بتواند انواع بیماری ها و اختلالات روانی را در فرد ارزیابی ، تشخیص و درمان کند و همچنین ممکن است بتواند توصیه های پیشگیریانه را به فرد ارائه دهد.

کلینیک مشاوره و روانشناسی راد

روانشناسی بالینی چیست؟
روانشناسی بالینی گرایش روانشناس کودک
روانشناس مشاوره
یک روانشناس مشاوره ، می تواند با پرداختن به مشکلات رفتاری ، عاطفی و روحی که بر زندگی افراد تأثیر منفی گذاشته است ، با آن ها همکاری کند تا بهزیستی آن ها را بهبود بخشد.

کلینیک مشاوره و روانشناسی راد

ما در این زمینه ها می توانیم به شما کمک کنیم

img
img
img
img
img
کلینیک روانشناسی و مشاوره راد