کلینیک روانشناسی راد

نکات کلیدی در مورد روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی کودک یکی از شاخه‌های روانشناسی و یکی از زمینه‌های تخصصی است که اغلب در حیطه خانواده و کودکان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این شاخه خاص، برشکل گیری ذهنیت و رفتار کودکان از زمان تولد تا نوجوانی تمرکز دارد. روانشناسی کودک نه تنها به چگونگی رشد کودکان از لحاظ فیزیکی می‌پردازد، بلکه به رشد روانی، عاطفی و اجتماعی آنها نیز رسیدگی می‌کند.

کلینیک مشاوره و روانشناسی راد

زمینه های اصلی که ما در تجزیه و تحلیل روانی کودک باید در نظر بگیریم

کلینیک مشاوره و روانشناسی راد

روانشناسی کودک چیست؟

  روانشناسی کودک یکی از شاخه‌های روانشناسی و یکی از زمینه‌های تخصصی است که اغلب در حیطه خانواده و کودکان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

این شاخه خاص، برشکل گیری ذهنیت و رفتار کودکان از زمان تولد تا نوجوانی تمرکز دارد.

روانشناسی کودک نه تنها به چگونگی رشد کودکان از لحاظ فیزیکی می‌پردازد، بلکه به رشد روانی، عاطفی و اجتماعی آنها نیز رسیدگی می‌کند.

تاریخچه روانشناسی کودک
از لحاظ تاریخی، کودکان اغلب به عنوان نسخه‌های کوچکتری از بزرگسالان در نظر گرفته می شدند. زمانی که ژان پیاژه (Jean Piaget)پیشنهاد کرد که درواقع بچه‌ها به طور متفاوتی نسبت به بزرگسالان فکر می‌کنند، آلبرت انیشتین درمورد این کشف گفت “به قدری ساده است که فقط یک نابغه می‌توانست به آن فکر کند”.
روانشناسی کودک
آیا تجارب دوران اولیه زندگی بیشتر از تجارب بعدی و مهم، اهمیت دارند یا اینکه سرشت و تغذیه در برخی از جنبه‌های رشد نقش بیشتری را بازی می‌کنند؟

کلینیک مشاوره و روانشناسی راد

آفتاب به گیاهی می تابد که سر از خاک بیرون آورده باشد

There is no contact form please create it

img

There is no contact form please create it

img

There is no contact form please create it

img

There is no contact form please create it

img
کلینیک روانشناسی و مشاوره راد