فوبیا  یا ترس مرضی جز اختلال های اضطرابی می باشد که در آن شخص به طرز نا معقول و مداوم و  به شدت از وضعیت خاص یا شی می ترسد . در این نوع اختلال ترسی حالت هراس به خود می گیرد که باعث می شود شخص همیشه از وضعیت مولد ترس فرار می کند. هراس های مختلفی وجود دارند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم .

آگورا فوبیا یا ترس از مکان های باز :

افرادی که به این نوع هراس مبتلا هستند ، در مواقعی که در مکان های شلوغ و عمومی هستند حالت های حمله ی وحشت زدگی را تجربه می کنند که به شکل تپش قلب شدید ، درد قفسه سینه ، احساس خفگی و تنگی نفس ، لرزش بدن و غش کردن و حالت ضعف می باشد. افراد به دلیل ترس از تجربه کردن دوباره این حالت از رفتن به چنین مکان هایی صرف نظر می کنند .

فوبیای اجتماعی :

ترس و نگرانی شدید در موقعیت های اجتماعی می باشد و این گونه افراد در صورت حضور دیگران نمی توانند فعالیت های خود را انجام دهند و ترس از انتقاد و قضاوت دیگران و مسخره شدن  دارند چنین افرادی در فعالیت های اجتماعی نظیر سخنرانی ها و فعالیت های گروهی ، تلفن جواب دادن در حضور دیگران و بیرون غذا خوردن و  ... اجتناب می کنند .

ترس از ارتفاع یا آکروفوبیا :

چنین افرادی از رفتن به جاهایی با ارتفاع زیاد نظیر کوه ، ساختمان های بلند و پل و ... اجتناب می کنند .