Sorry, no posts matched your criteria.
Sorry, no posts matched your criteria.

مسائل مربوط به اضطراب
اضطراب می تواند ما را از شاد بودن باز دارد.

مقدار کمی اضطراب می تواند مفید باشد. اما اضطراب نامتناسب باعث ترس، دلهره، نگرانی و عصبیت می شود که می تواند ما را عقب نگه دارد و حتی زندگی ما را به یک کابوس زنده تبدیل کند.

پست‌های این دسته بر درک و مقابله با جنبه‌های مختلف اضطراب تمرکز دارند تا به ما کمک کنند زندگی آرام‌تر و شادتری داشته باشیم.

برای درمان اضطراب باید با یک روان شناس خوب که در این زمینه تخصص دارد صحبت کنید. ما بهروز فرامرزی راد را به شما پیشنهاد میکنیم که در این زمینه می تواند به شما کمک کند.

کلینیک روانشناسی راد

Post a comment

Your email address will not be published.

  1. سلام، این یک دیدگاه است. برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید. تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.

کلینیک روانشناسی و مشاوره راد