زمینه فرهنگی و اجتماعی

زمینه فرهنگی فرهنگی که کودک در آن زندگی می کند مجموعه ای از ارزش ها، آداب و رسوم، مفروضات مشترک و روش های زندگی را در بر می گیرد که بر رشد در طول عمر تأثیر می گذارد. فرهنگ ممکن است در نحوه ارتباط کودکان با والدین خود، نوع آموزش دریافتی و نوع مراقبت از کودک نقش داشته باشد. زمینه اجتماعی روابط با همسالان و بزرگسالان بر نحوه تفکر، یادگیری و رشد کودکان تأثیر دارد. خانواده ها، مدارس و گروه های همسالان، همه بخش مهمی از بافت اجتماعی را تشکیل می دهند.

زمینه اجتماعی و اقتصادی
طبقه اجتماعی نیز می تواند نقش مهمی در رشد کودک داشته باشد. وضعیت اجتماعی-اقتصادی (اغلب به اختصار SES) بر اساس تعدادی از عوامل مختلف از جمله میزان تحصیلات افراد، میزان درآمد آنها، شغلی که دارند، و محل زندگی آنها است.

کودکانی که در خانواده‌هایی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی بالا بزرگ می‌شوند، تمایل بیشتری به فرصت‌ها دارند، در حالی که کودکان خانواده‌هایی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین‌تر ممکن است دسترسی کمتری به مواردی مانند مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه با کیفیت و آموزش داشته باشند. چنین عواملی می توانند تأثیر زیادی بر روانشناسی کودک داشته باشند.

کلینیک روانشناسی راد

کلینیک روانشناسی راد
دکتر بهروز فرامرزی راد

به یاد داشته باشید، هر سه این زمینه ها دائما در حال تعامل هستند. در حالی که ممکن است یک کودک به دلیل وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین فرصت های کمتری داشته باشد، غنی سازی روابط اجتماعی و پیوندهای فرهنگی قوی ممکن است به اصلاح این عدم تعادل کمک کند.

Post a comment

Your email address will not be published.

کلینیک روانشناسی و مشاوره راد