چرا ممکن است من یا فرزندم نیاز به ارزیابی داشته باشیم – و چگونه کمک خواهد کرد؟


یک ارزیابی با استعداد و با استعداد می تواند به شما کمک کند تا پتانسیل یادگیری فرزندتان را کشف کنید و نشانه روشنی از استعدادهای شناختی او به شما ارائه دهد. این را می توان برای ورود به مدرسه یا گنجاندن در یک برنامه حمایتی با استعداد و با استعداد استفاده کرد.

کلینیک مشاوره و روانشناسی راد

دکتر بهروز فرامرزی راد

Post a comment

Your email address will not be published.

کلینیک روانشناسی و مشاوره راد