سالهای اولیه - کار با نوزادان و کودکان نوپا

پنج سال اول زندگی یک کودک نیز اغلب مهم ترین است. در طول این سال‌ها، مغز کودک سریع‌تر از هر زمان دیگری رشد می‌کند و پایه‌های محکمی را می‌گذارد که برای اینکه او در زندگی بعدی چه کسی شود، محور خواهد بود. اگرچه مغز او در طول دوران کودکی و نوجوانی به تغییر و بلوغ ادامه خواهد داد، اما در اینجا است که والدین چشمگیرترین تغییرات را در فرزند خود می بینند و باید سریع ترین تغییرات را در نحوه ارتباط والدین ایجاد کنند و اغلب هر روز با چالش های جدیدی روبرو می شوند.

کلینیک روانشناسی راد

دکتر بهروز فرامرزی راد

اغلب اوقات، این تغییرات باورنکردنی بدون هیچ اتفاقی می گذرد و والدین و فرزند به راحتی با نقش های جدید خود سازگار می شوند. با این حال، مانند هر تغییر دیگری، گاهی اوقات همه چیز به همین راحتی پیش نمی رود و والدین ممکن است در مورد بهترین روش برای حمایت از رشد فرزندشان احساس غم کنند. در اینجا، اغلب به والدین توصیه‌های خیرخواهانه اما متناقضی ارائه می‌شود که هیچ‌کدام با نیازها و شرایط خانواده‌شان مطابقت ندارد.

کلینیک روانشناسی و مشاوره راد