روانشناسی کودک طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد،

از تأثیرات ژنتیکی بر رفتار تا فشارهای اجتماعی بر رشد. موارد زیر تنها برخی از موضوعات اصلی است که برای مطالعه روانشناسی کودک ضروری است:

توسعه شناختی
تاثیرات محیطی
نقش های جنسیتی
ژنتیک
زبان
رشد شخصیت
رشد قبل از تولد
رشد اجتماعی
رشد جنسی
برای مثال، روانشناسان کودک ممکن است ببینند که کدام تنظیمات و شیوه های مراقبت از کودک منجر به بهترین نتایج روانی می شود یا ممکن است با کودکان کار کنند تا به آنها کمک کنند تا ذهنیت های رشد را توسعه دهند.

روانشناسان کودک ممکن است در کمک به کودکان در کنار آمدن با نگرانی های خاص رشدی تخصص داشته باشند، یا ممکن است رویکرد کلی تری داشته باشند. در هر صورت، این متخصصان تلاش می کنند تا به بچه ها کمک کنند تا بر مشکلات بالقوه غلبه کنند و به گونه ای رشد کنند که منجر به نتایج سالم شود.

کلینیک روانشناسی راد

دکتر بهروز فرامرزی راد

Post a comment

Your email address will not be published.

کلینیک روانشناسی و مشاوره راد